تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - خودخودت..

بسیار انــدک هستـــند تعداد آدم هــــایـــی که 

مــــی تــــوانـــی بــا آنـــها خــودِ خودت بـــاشـــی....


 
تاریخ : 1391/07/17 | 12:08 | نویسنده : nazi | نظرات