تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - انگشتانت..
انگشتانت را به من قرض بده
برای شمردن لحظه های نبودنت کم آورده
ام...........!




تاریخ : 1391/07/17 | 13:28 | نویسنده : nazi | نظرات