تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - پیرمرد..

به سلامتی پیر مردی که ازش پرسیدن عشق چیست؟
گفت همونی که منو پیر کرد.....!

تاریخ : 1391/07/17 | 14:04 | نویسنده : nazi | نظرات