تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - زندگی کن ..
زندگی کن ...
حتی اگر
بهترینهایت  را از دست دادی ...!
چون این زندگی کردن است که
بهترین های دیگر
برایت می  سازد ... !
تاریخ : 1391/07/17 | 13:11 | نویسنده : nazi | نظرات