تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - سکوت موریانه..

نعره هیچ شیری خانه چوبی را ویران نمیکند؛

من از سکوت موریانه میترسم....

 
تاریخ : 1391/07/17 | 13:16 | نویسنده : nazi | نظرات