تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - عالم محضرخداست....

تحقیقات نشان داده است که جمله

"این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است"

یازده هزارو ششصد برابر بیشتر از جمله

"عالم محضر خداست,در محضر خدا گناه نکنید"

موثرتر است!!!!
تاریخ : 1391/07/17 | 15:53 | نویسنده : nazi | نظرات