تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - ارزو..

آرزویم این است نتراود اشك از چشمان تو هرگز مگر از شوق زیاد


نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز


و به اندازه هر روز تو عاشق باشی

عاشق آنكه تو را می‌خواهدو به لبخند تو از خویش رها می‌گردد

و تو را دوست بدارد به همان اندازه كه دلت می‌خواهد...
تاریخ : 1391/07/17 | 16:02 | نویسنده : nazi | نظرات