تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - بترسید..

بترسید از آدم هائی که عاشق نیستند ...

ولی عاشقی کردن را  خوب بلدند !!!


 
تاریخ : 1391/07/18 | 12:17 | نویسنده : nazi | نظرات