تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - پرواز..

میگویند : اگر به زن بال و پر بدهی ، می پَـرد ! اما چه احمق
هستند و نمیدانند زنان ؛ پرواز های عاشقانه و دو نفره را دوست
دارند بی دلیل نمی پَـرند !!!


 
تاریخ : 1391/07/18 | 13:46 | نویسنده : nazi | نظرات