تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - خدایا.......

خداخیلی خستمه.......خدایاخیلی دلم گرفته............هیچ کس از دلم خبرنداره فقط خودت میدونی که چقدرداغوووووووووووووونم..

ای خدا من همیشه نوکرتم ولی …….. یکم هوای مارو داشته باش .


 

خدا کنه که این جمعه  اخرین انتظار باشه
تاریخ : 1391/07/19 | 17:59 | نویسنده : nazi | نظرات