تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - من :) و دوستم :|...

به دوستم گفتم گ.و.ه نخور ، خیلی شاکی شد …
رفتم بغلش کردم گفتم “بخدا واسه سلامتیت میگم !!! و گرنه بخور !!!”

 
تاریخ : 1391/07/21 | 00:08 | نویسنده : nazi | نظرات