تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - نیت..
عشق مثل نماز خوندن
میمونه !

بعد از اینکه نیت کردی ؛

نباید  به اطرافت نگاه کنی ...
4of1cmjmqje7x37oug.jpg


تاریخ : 1391/07/21 | 00:27 | نویسنده : nazi | نظرات