تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - ماهیگیرو ماهی تنها..

ماهیگیر دلش سوخت این بار ماهی بود که

از تنهایی قلاب را رها نمی کرد .. 

 
تاریخ : 1391/10/3 | 13:09 | نویسنده : nazi | نظرات