تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - گوسفند..

چوپانی رو پرسیدند روزگارت چگونه است؟

 

گفت:گوسفندانم راکه پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودن!!!

 

 
تاریخ : 1391/10/3 | 13:14 | نویسنده : nazi | نظرات