تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - دستنوشته های احمدشاملو

مرگ را پروای آن نیست

 

که به انگیزه ای اندیشد

 

زندگی را فرصتی آن قدر نیست

 

که در آینه به قدمت خویش بنگرد

 

و عشق را مجالی نیست

 

حتی آن قدر که بگوید

 

برای چه دوستت می دارد..
تاریخ : 1391/10/9 | 11:08 | نویسنده : nazi | نظرات