تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - مرد باید

وقتی مخاطبش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن
حالا داد بزن , بگو
از چی ناراحتی
... بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه , فریاد بکشه , گریه کنه
حتی
با مشتای زنونه ش بکوبه تو بغله مرد
آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه
همونجا
باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه
حرف نزنه ها، توضیح نده ها
کل کل نکنه ها،
توجیه نکنه ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاس
مرد باید گاهی وقتا با سکوتش
مردونگیشو ثابت کنه
تاریخ : 1392/01/27 | 22:33 | نویسنده : nazi | نظرات