تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - سپاس

تَــمــاِґحَـرفــ هـایـґ،روﮮ هَـمیــטּ בیــوار مَـجآزﮮ ثَـبـتـ شُـدهـ اَسـتـ ،

سِـپـآسـ ڪِـﮧ میــخوانے مَـرآ

+بَـعـضـﮯ اَز مَـتـטּ هـاґ را بـا بُـغـضـ نِـوشـتَـمـ ، لُـــطـــفــاً بـا בَرב بِـפֿـوانـیــב !.!.!
تاریخ : 1392/02/2 | 21:17 | نویسنده : nazi | نظرات