تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - خدای سکوت
این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردنن

فراموشت میکندد.........
  


تاریخ : 1392/02/29 | 00:49 | نویسنده : nazi | نظرات