تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - فریاد

چقدر دوست داشتم تمام دلتنگی های این روزها را با کسی تقسیم می کردم

ویا کسی بود برای گوش دادن و درددل کردن...

بماند که آنقدر فاصله ها زیاد شده،

که هر چه فریاد می زنم گویا صدایم را نه تو می شنوی

و نه هیچ کس دیگر...

پ.ن : نمیدونم قراره چی بشه .. ولی امیدوارم خوب بشه .. همیــــن!
تاریخ : 1392/03/23 | 09:30 | نویسنده : nazi | نظرات