تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - از سفر برگشته
از سفـــــر برگشته امخـــدا را شکر

با یک تن سالم

با یک چمدان سوغاتی

با  اصلِ حالی که خوش ستسوغاتی ام برای شمعدانی ها

دلتنگی هایی ست که

 بوسه می شوند 

بر گونه های سرخ شان


و آنقدر دلتنگ شما

که با ذوق رنگ می کنم برایتان

واژه های نازم را ...
تاریخ : 1392/06/28 | 09:43 | نویسنده : nazi | نظرات