تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - لیلی و مجنون..

من لیلی نیستم ولی قد لیلی مجنونم  رو دوست دارم ، اونم

مجنون نیست .. ولی.. ولی قد مجنون  بیقراره .. قد مجنون

مهربونه..من لیلی خوبی نبودم براش ولی اون مجنون  خوبی

بوده  و هست ،  میخوام براش بنویسم و بنویسم و بنویسم  ..

هزار بار بنویسم :  (( دوستت دارم قد تموم ثانیه هایی که نمی

شناختمت  ))
تاریخ : 1392/06/30 | 18:05 | نویسنده : nazi | نظرات