تبلیغات
یاردر خانه و ما گرد جهان میگردیم - اما ترونه کیف یتلظی عطشا2

اما ترونه کیف یتلظی عطشا :

<< ای قوم اگر به من رحم نمی کنید به این کودک رحم کنید ،

ایا او را نمیبینید که چگونه از شدت حرارت و تشنگی ،

دهان را باز و بسته میکند....؟>>
تاریخ : 1392/08/19 | 00:40 | نویسنده : nazi | نظرات